Elektronik atık yönetmeliği

May 20- ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel . Nis 20- a) Ek-atık listesinde verilen atıkları,.

Genişletilmiş üretici sorumluluğu çerçevesinde yönetimi sağlanan elektrikli ve elektronik eşya, ambalaj . MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden. AEEE Yönetmeliği:Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü . Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği.

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler. ATIK ELEKTRİKLİ ELEKTRONİK EŞYALAR (AEEE) YÖNETİMİ. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü . Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik. Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik.

CRT Televizyonlar Hakkında Bilmedikleriniz Ne kadar tehlikeli?